Brandmeldinstallatie (NEN 2654-1:2018)

Een brandmeldinstallatie, afgekort ook wel BMI genoemd, dient ervoor om zo snel mogelijk te melden dat en of waar er in een gebouw brand is. Het bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders, handmelders en signaleringen zoals sirenes en flitslichten. De BMI stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals bijvoorbeeld ontruimingsalarmsystemen, branddeuren of blusinstallaties. Ook kan een BMI doormelden naar een meldkamer, die op zijn beurt de brandweer naar de betreffende locatie kan sturen. Hoe sneller een brand ontdekt is, hoe meer tijd er is om personen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken.

Door snel in te spelen bij een gevaarlijke situatie wordt zoveel mogelijk schade voorkomen. Een brandmeldinstallatie voorkomt bijvoorbeeld:

  • Verwondingen aan de aanwezige personen indien ze op tijd kunnen vluchten;
  • Brandschade in- en aan gebouwen wanneer er geblust kan worden;
  • Uitbreiding van brand door tijdig de branddeuren en scheidingen dicht te sturen;
  • Milieuschade wanneer de deuren van ruimten met schadelijke stoffen zichzelf afsluiten.

Als gebruiker van een BMI bestaan er ook een aantal taken die uitgevoerd dienen te worden, waarvoor u een Beheerder Brandmeldinstallatie aan dient te wijzen:

  • Registreren van de uitvoerde maandelijkse, 4- en 8-maandelijkse controles;
  • Registreren van (valse) alarmmeldingen;
  • Bijhouden van het logboek middels registratie van bovenstaande taken.

Regulier onderhoud zorgt voor een betrouwbare werking van de brandmeldinstallatie in geval van een brand. Verhoef EMC levert hiervoor een installatie en onderhoudscontract op maat, om een optimale werking te garanderen en u als klant te ontzorgen.