ENERGIELABEL C VOOR KANTOREN

Beste ondernemers,

Per 1 januari 2023 dient elk kantoorgebouw groter dan 100m2 verplicht minimaal energielabel C te hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter.

Voldoet het gebouw op deze datum niet aan de gestelde eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting komt voort uit het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

Link voor de test:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren

Laat ons u adviseren omtrent ledverlichting, bewegingssensoren en andere energiebesparende technieken om voor energielabel C in aanmerking te komen.