Veilige bedrijfsvoering – NEN3140

Voor een bestaande elektrotechnische installatie dient een inspectie uitgevoerd te worden conform NEN 3140 + A3 – 2019 (bedrijfsvoering van elektrische installaties nominale spanning van 1000V wisselspanning en 1500V gelijkspanning – Laagspanning).

Dit is eventueel uit te breiden met een thermografie inspectie volgens de NPR 8040-1. Middels een dergelijke inspectie kan de veiligheid van de installatie beoordeeld worden zonder dat deze uit bedrijf genomen hoeft te worden.

De elektrotechnische- en veiligheidseisen van elektrische machines zijn (o.a.) vastgelegd in de NEN-EN-IEC 60204: Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 1: Algemene eisen.

Het doel van een inspectie van elektrische installatie en arbeidsmiddelen is om gebreken te ontdekken die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen veroorzaken.

Een inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit metingen en beproevingen, en is te allen tijde een momentopname. De frequentie ervan dient bepaald te worden aan de hand van een aantal factoren en verschilt per installatie. De uitkomst van de inspectie levert een bijdrage aan de beheersing van elektrotechnische veiligheid en dient daarmee te voldoen aan het beschermingsniveau zoals bedoeld in de Arbowet.

Met een rapport van een goedgekeurde installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de betrokken installatie(s) aantoonbaar gemaakt.